Antena Caro

Plens AjuntamentPle Ordinari - 26 d'agost de 2014. (27/08/2014)

Ple Ordinari del 26 d'agost de 2014 a l'Ajuntament de Roquetes. ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior - Núm. 10/2014, de data 29 de juliol de 2014. 2 .- GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR 2.1 Aprovar, si procedeix, proposta Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, CiU, i PxC, referent a la Plataforma de trens dignes a les Terres de l'Ebre i Priorat. (Aprovat per unanimitat) 3. HISENDA 3.1 Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre de 2014, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/201, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 4. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 4.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents: - Núm. 26/2014, de data 15 de juliol de 2014. - Núm. 27/2014, de data 29 de juliol de 2014. 4.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'alcaldia següents: - Núm. 8/2014 (del número 292/2014 al número 302/2014). 5. Mocions de Control 6. Precs i preguntes

Aquesta notícia en àudio

Codi per a inserir (embed) el vídeo al seu lloc web:

Flash vídeo FLVDescarregar el vídeoAntena Caro (Multimèdia) - Antena Caro (Accessible)

antenacaro.cat © 2020